ارتباط نزدیک و تنگاتنگ بیماری های قلبی و عروقی با بیماری دیابت

 

عمل جراحی ترمیم و تعویض دریچه های آئورت

 

 پخش آنلاین برنامه خونه خوبه با حضور دکتر هادی صفریان

 

عمل جراحی ترمیم و تعویض دریچه های آئورت